ประมวลภาพกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2560สมาพันธ์จังหวัดต่างๆ

สมาพันธ์จังหวัดเชียงราย

 

สมาพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สมาพันธ์จังหวัดลำปาง

สมาพันธ์จังหวัดราชบุรี

สมาพันธ์จังหวัดปัตตานี

สมาพันธ์จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลรามาธิบดี