เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กรุงเทพมหานครได้จัดแถลงข่าวและมอบรางวัลการประกวดสื่อหนังสั้น เยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ  ปี 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 346 คน  สมาพันธ์ฯ ได้มอบหมาย นพ.ขจิต  ชูปัญญา  เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว