การประชุมสมาพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดย นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม  รักษาการณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะให้การต้อนรับ