โครงการ “สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ รวมพลังสมาพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี  เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สนามไอ-โมบาย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด