วีดีโอ ความรู้การรณรงค์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

โดย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส


เอกสารแสดงจุดยืน (เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลฯ)
ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการการทบทวนและวิเคราะห์ทิศทางวิจัยทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการบริโภคยาสูบของประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการสำรวจการสูบบุหรี่ในสำนักงานตำรวจ
ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ต้นแบบ
ดาวน์โหลดเอกสาร