เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดสุรินทร์