วันที่ 30 พฤษภาคม2560 เวลา 09.30 น. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์ 14  ราชวิทยาลัย และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดแถลงข่าว “บุหรี่ :ตัวร้ายทำลายการพัฒนา”  “Tobacco a Threat to Development”  ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี