วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00-20.00 น. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ณ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค