การประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 3  วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ห้องสมิหลา2 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท  จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 486 คน