วันที่  25 พฤศจิกายน 2560 สมาพันธ์ฯ ร่วมจัดบูธ ในงาน Walk Rally รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ