วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญสมาพันธ์ฯ ร่วมออกบูธในงาน One Health International conference  ณ โรงแรมเซ็นทารา@ เซ็นทรัลลาดพร้าว