วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2561  สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ และเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ