การประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 291 คน