การจัดประชุม 4 ภาคครั้งที่ 2  ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  จัดโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานสาธารณสุขและคณะอนุกรรมการฝ่ายแรงงาน บูรณาการร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ