ประกาศประกวดราคาจัดจ้าง จัดโครงการสุขภาพดีต้องปลอดบุหรี่

จัดกิจกรรม “สุขภาพดีต้องปลอดบุหรี่” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยเกี่ยวกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และ บ�...

ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ

ข่าวประกวดราคาสำหรับพัฒนาระบบเรียนรู้การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

ข่าวประกวดราคา   ขอบเขตของงาน สำหรับพัฒนาระบบเรียนรู้การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ให้คำปรึกษาการเล�...

ข่าวประกวดราคาการจัดกิจกรรม “สร้างเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า”

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) “เสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า” 1.หลักการและเหตุ...