ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Life Saver” และประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เยาวชน และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี

14 ล้านคน เป็นสถิติตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งได้มาจาก คนไทย

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จับมือ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

ร่วมกันรณรงค์ใน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เข้าพบรัฐมนตรีหารือสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่

หารือสถาณการณ์บุหรี่ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมีภาคีเครือข่ายเข้...