สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม “ขบวนการวัยใส ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่”

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม