สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม “ขบวนการวัยใส ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่”

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม

1st announcement งานประชุม The 13th Asia PacificConference on Tobacco or Health (APACT 2020)

การเผยแพร่ 1st announcement งานประชุม The 13th Asia PacificConference on Tobacco or Health (APACT 2020) วันที่ 17 – 19 กันยายน 25660  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  �...

สมาพันธ์ฯ โดยนพ.ขจิต  ชูปัญญา ได้ประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชน ที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในการฉลองเจริญอายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต

เมื่อวันที่ 16  กันยายน 2560  สมาพันธ์ฯ โดยนพ.ขจิต  ชูปัญญา ได้ประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากสำนักอนามัย กรุงเ�...