สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่รุดมอบเวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่แก่ คสช.

ตามที่มีข่าวการร้องขอสิ่งของอุปโภค บริโภค จากกำลังพลที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 12 รายการ ซึ่งหนึ่งในรายการสิ่งของที่ร้องขอคือ “บุหรี่”  ทางสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ทราบถึงภาวะที่ทหารต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดทางการเมือง  ซึ่งยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะสงบลงเมื่อใด แต่พิษภัยของบุหรี่ที่ทหารจะได้รับจากการบริจาคในครั้งนี้ จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งผลของการติดบุหรี่มีผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการขัดต่อมาตรา 7 ของพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี 2535

ทางสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่นำโดย ศ.พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์  ประธานสมาพันธ์เครือข่ายฯ  ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะคสช. เพื่อขอให้ระงับการแจกจ่ายบุหรี่ให้กับกำลังพล ด้วยความเป็นห่วงสุขภาพของกำลังพลที่เป็นรั้วของชาติ  ทั้งนี้ทางสมาพันธ์เครือข่ายฯ โดยการสนับสนุนจาก องค์การเภสัชกรรม, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์, บริษัท มิลลิเมด จำกัด, สถาบันธัญญารักษ์  ได้นำเวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่, หมากฝรั่งเลิกบุหรี่, ลูกอมสมุนไพรเลิกบุหรี่, ยาอมบ้วนปากเลิกบุหรี่ มามอบให้แก่ คสช.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลแทนด้วย