สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดงาน Thailand MICE Awards 2017 ในวันที่  4 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพ  และเชิญ ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ เข้ารับโล่ เชิดชูเกียรติ ในฐานะที่ท่านยอมเสียสละเวลาและประโยชน์ส่วนตน จนประเทศไทยประสบชัยชนะได้รับเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพงานประชุมนานาชาติ   The 13th Asia Pacific Conference on  Tobacco or Health (APACT 2020)