การเผยแพร่ 1st announcement งานประชุม The 13th Asia PacificConference on Tobacco or Health (APACT 2020) วันที่ 17 – 19 กันยายน 25660  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์