วันที่ 22 – 23 กันยายน 2560 ชมรมนักฟุตบอลปลอดบุหรี่ ได้จัดกิจกรรมโค้ชภูธร ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี