ชมรมนักฟุตบอลปลอดบุหรี่ ได้จัดกิจกรรมโค้ชภูธร ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 – 23 กันยายน 2560 ชมรมนักฟุตบอลปลอดบุหรี่ ได้จัดกิจกรรมโค้ชภูธร ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5 วิทยาเขต จาก 11 วิทยาเขต  เชิญสมาพันธ์ฯ ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างมหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปลอดบุหรี่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5 วิทยาเขต จาก 11 วิทยาเขต  เชิญสมาพันธ์ฯ ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้าง...