โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมออกบูธรณรงค์กันมากมาย

Leave a Reply