นพ.วันชาติศุภจัตุรัส, พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล  ผู้แทนสมาพันธ์ฯ เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์หารือสถาณการณ์บุหรี่ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน  พร้อมการสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

Leave a Reply