ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

 

 

ระเบียบประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า