การประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4

การประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโลตัส ป�...

สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2561  สมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ และเปิดตัวสมาพันธ์เ�...

ประชุมหารือการดำเนินงานของเครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สมาพันธ์ฯ โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์  ประชุมหารือการด�...

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม “ขบวนการวัยใส ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่”

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม